Official Theme Slogan for Fire Prevention Month CY 2017:

“Buhay at Ari-arian ay Pahalagahan, Ibayong Pag-iingat sa Sunog ay sa Sariling Pamayanan Simulan.”

Download the PDF file .